NK 3D

In Het weekend van 2 en 3 oktober heeft het NK 3D plaatsgevonden.

Ditmaal viel de beurt aan ORH Someren.  Er werd gekozen voor het bosgebied de Herselse bossen en het Gebergte te Lierop wat behoort tot de bosrijke gemeente Someren.

Het NK-3D -2021 was een geslaagd weekend. Dit is allemaal te danken aan de inzet van de NHB, organisatie, vrijwilligers en schutters. Zaterdagochtend was iedereen super enthousiast om van start te gaan. De 2 parcours zaten vol variatie en uitdaging voor de schutters, en dit maakt het een leuke en spannende competitie. De sfeer zat er goed in en het plezier straalde ervan af. Ook het slechte weer van zondag kon de pret niet drukken.

Locatie voor hoofdpost en samenkomst en parkeerterrein was bij motorcross club Mac Lierop.

Tevens was een inschiet locatie ingericht met een 6-tal dier doelen en twee veldparcours pakken. 3 van de dierdoelen werden later gebruikt om de shoot-offs te beslechten.

Bij de laatste shoot-off was de burgemeester en ook aanwezig en vond het indrukwekkend. Vanwege de slechte weersverwachtingen was een grote tent geplaatst naast het permanente toiletgebouw van de Motorcrossclub, die voldoende beschutting bood aan de schutters. In de tent werd een hoek ingericht voor het aanmelden en boogkeuren. Wat al vanaf vrijdagmiddag mogelijk was.

Leo Hansma was al op woensdag vanuit Friesland aan komen reizen om een handje toe te steken waar nodig.  Stijn Weterings had het administratieve ter hand genomen namens NHB. De boogkeuring werd ook door beiden met nog enkele ORH leden ter hand genomen. Doordat er volop ruimte was in de tent kon dit gewoon binnen ook al was het buiten donker op vrijdagavond.

Met Mac Lierop hebben de handboogsporters al jaren een goede relatie om een en ander te kunnen realiseren, en een goede medewerking werd verleend. Wat overigens in het Lieropse verenigingsleven tot de vanzelfsprekendheid behoort.

In totaal zijn twee parcoursen uitgezet: een parcours rondom de motorcrossbaan (de rode lus) en het andere rondom de voormalige vuilstort (de blauwe lus). Zodat de schutters op beide parcoursen ook hun eigen rustposten hadden. Deze twee worden gescheiden door de Herselseweg die op zijn beurt Lierop verbindt met Mierlo en Helmond. Het Motorcrossterrein ligt aan de westkant van de Herselseweg en de voormalige gemeentelijke vuilstort ligt aan de oostkant. Dit gaf een goede scheiding tussen beide parcoursen. Niettemin hebben beide bosgebieden hun eigen  karakteristieken mede ook door het motorcrossterrein en voormalige vuilstort.

Beide bosgebieden beschikken over een heuvelachtig landschap met diverse begroeiingen van dicht tot open. Met voor het merendeel naaldbomen in diverse soorten. Tijdens de wandeltocht langs het parcours werd dit duidelijk door de verschillende soorten en maten dennenappels en lengtes van naalden onder de bomen.

De vuilstort is enkele jaren geleden nog eens flink opgehoogd en voorzien van een ATB Parcours. Dit kon de parcoursbouwers onder leiding van Dorus van Heugten toch niet weerhouden om hier alsnog optimaal gebruik van te maken. Zonder de fietsers te storen werden er een tiental schoten rondom de vuilstort gerealiseerd, waarbij uitdagende diepte schoten niet ontbraken.

Zo had je bovenop de vuilstort een prachtig zicht op een grote zwarte beer. Halverwege de berg stonden blauwe plokken voor de blank schutter, waarvandaan je hem mocht schieten. De rode plok voor technische schutters stond er bovenop, dit gaf vanaf beide een schitterend schot!!

De locaties, waar dieren werden geplaatst, waren zorgvuldig gekozen met natuurlijke pijlvang om het misgeschoten pijlen zoeken tot een minimum te beperken. Dit werd bevestigd door een zeer klein aantal gevonden pijlen in de verzamelbak. Het is de gewoonte om andermans gevonden pijlen hierin te deponeren.

Ook werd er volop gebruikgemaakt van schaduwrijke, licht/donker plekken, open en dichte begroeiing en ook gerooide bos percelen, waardoor het inschatten van afstanden soms wel eens lastig was. Dit werd zeer gewaardeerd door de schutters, want bij een NK behoort uiteraard ook een moeilijkheidsgraad, waardoor de beste schutters naar voren komen.

Een groot zwijn in een kuiltje op het open veld, en een prachtig geverfde dikke kalkoen die beneden aan de heuvel stond. De variatie was geweldig.

Het weer was zaterdags redelijk, de zondag bracht veel regen. Maar de schutters bleven enthousiast, omdat er regelmatig een post werd gepasseerd waar men even kon schuilen. Deze posten waren, zoals we al gewend zijn, voorzien van een gemotiveerd keukenteam en goed gekozen assortiment aan eten en drinken.

Wat betreft het technische parcours was er gekozen voor maximaal 4 vizier schutters in een groep. En op zondag werd op het technische parcours vanaf twee plokken geschoten met het A B – C D systeem zoals we bij veldwedstrijden gewend zijn. Dit gaf daarom een goede doorloopsnelheid.

Op de zaterdag verloopt een wedstrijd nog wat relaxter dan de zondag waar het toch op de puntjes aankomt. Elk puntje telt en kan belangrijk zijn. De spanning in sommige groepen was behoorlijk hoog, een lach en een traan horen er op zo’n dag zeker bij. Voor de ene lukt het net wel en de ander net niet. Bij een aantal klassen was er zelfs een shoot-off nodig om te bepalen wie de nr 1 of 2 zou worden, of nog erger de nr. 3 of 4. Dan sta je met lege handen.

Onder genoeg belangstelling werden deze shoot-offs gevolgd en een ieder was het er mee eens dat je dat zelf liever nooit mee wilt maken. Als die mensen die eromheen staan, de spanning, de druk. Een knappe prestatie als je dan nog wat weet te raken!

Op zondag was iedereen even na de klok van 4 uur binnen en werd er snel begonnen met de prijsuitreiking.

Door de Burgemeester van Someren Dilia Blok en Arnoud Strijbis, directeur van NHB werd dit met volle overtuiging  uitgevoerd wat weer vele blije gezichten opleverde.

Kortom een zeer geslaagd NK 2021 met een Parcours dat door alle schutters enorm werd gewaardeerd. Evenals het enthousiaste Keukenteam.

Marcella van haasteren, deelnemer

Elina claessens, NHB stagere

Dorus van Heugten, organisatie